Claimafhandeling

Professionele claimafhandeling door Zie Expertise

Als aannemer of gemeente kun je geconfronteerd worden met aansprakelijkheidsclaims voor bouwschade van particulieren. Dan staat Zie Expertise voor je klaar, met efficiënte en deskundige ondersteuning. Onze ervaren experts gaan ter plaatse om grondig onderzoek te verrichten naar de feiten en omstandigheden. Wij documenteren alles in heldere rapportages, waarin we het verband tussen de schade en de uitgevoerde werkzaamheden duidelijk vastleggen.

Kleine claim? Groot risico!

Soms zijn claims te klein om door de verzekeraar in behandeling te worden genomen. Bijvoorbeeld als de claim binnen het eigen risico van de CAR verzekering valt. Toch is het belangrijk om ook relatief kleine claims correct af te handelen, omdat je daarmee voorkomt dat nog veel meer mensen een (onterechte) claim indienen. Voorkom vervelende verrassingen en handel ook kleine claims zorgvuldig af.

Schade kan om verschillende redenen ontstaan, zoals trillingsschade, heischade, schade veroorzaakt door zwaar materieel, of waterschade als gevolg van een overstroming via het riool. Onze processen zijn erop ingericht om vlot en gericht de situatie vast te leggen, zodat alle partijen kunnen rekenen op betrouwbare informatie en grip houden op de kosten.

Zo werkt dat in de praktijk

aansprakelijkheid

Expertise in CAR- en bouwaansprakelijkheid

lees meer