Where Dream Become Reality

Start today because sky is the limit & you can get more.

Get Started

Bouwkundige schade-expertise

U heeft als aannemer of gemeente een claim ontvangen van een omwonende van een bouwproject. Valt binnen het eigen risico op uw CAR- of AVB polis, maar toch wilt u het op waarde beoordeeld hebben?

Trillingsonderzoek SBR-A en -B

Trillingshinder door een verkeersdrempel in combinatie met zwaar verkeer. Of er ontstaat schade door hei- of damwandwerkzaamheden. Laat de gevoelswaarden feitelijk maken!